Voor sponsoren

Gelukkig wordt de Stichting Kindertuinen een enkele maal gesponsord door mensen en bedrijven die ons een goed hart toedragen. Hierdoor kunnen we dingen realiseren die anders op ons budget zouden drukken, zoals het maken van flyers of posters.

Wilt U ons ook als sponsor een hart onder de riem steken dan kunt U contact opnemen met onze penningmeester dhr. L. Doornbos via penningmeester@kindertuinendelft.nl

Onze sponsoren

 

ANBI

Bij de Delftse Kindertuinen kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd een eigen tuintje beheren, daar bloemen en groenten verbouwen en zo meer leren over de natuur om ons heen. Hiermee willen wij kinderen stimuleren:

  • inzicht te krijgen in de rijkdom en waarde ervan;
  • aandacht en respect te hebben voor al wat groeit en bloeit;
  • hun eigen inzet (verzorgen) te verbinden met het effect ervan (oogst);
  • met hun vragen zelf op onderzoek te gaan;
  • ervaring op te doen in praktisch tuinwerk en in samenwerken met anderen.

Het werk bij de Sticthing Kindertuienen wordt verricht door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn in het seizoen een dagdeel op de tuin werkzaam. In sommige perioden komt daar - naar beschikbaarheid - extra werk bij. Er zijn ook vrijwilligers die zich alleen inzetten voor onderhoud en zijn daardoor minder gebonden aan vaste werktijden. Elke nieuwe vrijwilliger wordt goed begeleid en heeft alle ruimte zich verder te ontwikkelen in de gevraagde werkzaamheden.

De medewerkers op de tuinlocaties vormen gezellige teams. Soms zijn er gezamenlijk activiteiten (facultatief) voor alle tuinmedewerkers, zoals een startborrel, excursies, slotavond en een winteravond. Ook het bestuur van de Stichting bestaat uit vrijwilligers.

Al onze vrijwilligers ontvangen geen beloning, de voldoening die dit werk hen oplevert, is waarvoor zij dit doen!

Voor meer financiële informatie download onze jaarrekening 2014.

Het postadres van Stichting Kindertuinen Delft is Zambiastraat 31, 2622 DG in Delft. Ons RISN-nummer is 816071627.